Nie zdajemy się na rynek
Sami kształcimy najlepszych programistów w programie C_school, który ukończyć mogą tylko ci, których umiejętności jesteśmy w 100% pewni. W ten sposób nieustannie rozbudowujemy nasze zespoły, które są gotowe do pracy.
Connectis klienci Connectis klienci
Czym jest C_school?

w Europie brakuje 825 000 programistów – sprawne pozyskanie dobrego specjalisty IT przez rekrutację jest coraz trudniejsze. Dlatego ten problem postanowiliśmy rozwiązać we własnym zakresie. Jako firma technologiczna utworzyliśmy C_school, program ciągłego pozyskiwania i kształcenia developerów, z których najlepsi są zatrudniani przez nas.

Jak wygląda nasz proces selekcji i kształcenia Developerów, z którego jesteśmy dumni?
1.  Wstępna selekcja

Na tym etapie szukamy tych, którzy stawiają pierwsze kroki w programowaniu, są nim zainteresowani – ludzi z potencjałem, w który warto zainwestować. Zaczynamy od testu online, którym weryfikujemy predyspozycje, motywację i umiejętność logicznego myślenia.

Następnie rozmowy z kandydatami przeprowadzają nasi specjaliści IT i psycholog. Chętnych jest wielu, jednak do kolejnego etapu przechodzi tylko 30% z nich.

2. Basen

Na tym etapie szukamy tych, którzy stawiają pierwsze kroki w programowaniu, są nim zainteresowani – ludzi z potencjałem, w który warto zainwestować. Zaczynamy od testu online, którym weryfikujemy predyspozycje, motywację i umiejętność logicznego myślenia.

Następnie rozmowy z kandydatami przeprowadzają nasi specjaliści IT i psycholog. Chętnych jest wielu, jednak do kolejnego etapu przechodzi tylko 30% z nich.

3. C_school

Ten poziom naszego programu jest kluczowy – przez 9 miesięcy pracujemy z kandydatami, by wznieść ich umiejętności programowania na poziom poszukiwany przez firmy. Uczymy ich technologii, sprawdzamy możliwości i rozwijamy kompetencje miękkie, przygotowując przyszłych developerów do efektywnej pracy w zespołach.

Ukończyć C_school mogą tylko ci, których umiejętności jesteśmy w 100% pewni. Jedynie 1% wszystkich kandydatów zatrudniamy w Connectis. W ten sposób nieustannie rozbudowujemy nasz zespół. W chwili obecnej na naszym pokładzie mamy 350 senior developerów i ponad 200 developerów z C_school, gotowych do pracy w ramach C_outsourcingu specjalistów IT, jak i C_team as a Service.

Wesprzyj swój projekt naszymi programistami

Administratorem danych osobowych jest Connectis Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, e-mail: office.pl@connectis.pl (dalej jako "Connectis" lub „spółka”). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@connectis.pl oraz adresu korespondencyjnego administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane osobowe gromadzone przy pomocy formularza/CV przetwarzane są, na podstawie wyrażonej zgody, w celach związanych z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)). Dane przetwarzane są do momentu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż dwa lata od ostatniego kontaktu. Odbiorcami danych są partnerzy współpracujący z Connectis (po wyrażeniu zgody), podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, projektowanie i utrzymanie strony internetowej, obsługi poczty elektronicznej, usług prawnych, doradczych, marketingowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych dodatkowo są dostawcy technologii wykorzystywanych przez Stronę www. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO), prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO), w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez iod@connectis.pl. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, telefonicznie: (22) 531 03 00. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

Dziękujemy za przesłanie formularza. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.