Nie zdajemy się na rynek
Sami kształcimy najlepszych programistów w programie C_school, który ukończyć mogą tylko ci, których umiejętności jesteśmy w 100% pewni. W ten sposób nieustannie rozbudowujemy nasze zespoły, które są gotowe do pracy.
Connectis klienci Connectis klienci
Czym jest C_school?

w Europie brakuje 825 000 programistów – sprawne pozyskanie dobrego specjalisty IT przez rekrutację jest coraz trudniejsze. Dlatego ten problem postanowiliśmy rozwiązać we własnym zakresie. Jako firma technologiczna utworzyliśmy C_school, program ciągłego pozyskiwania i kształcenia developerów, z których najlepsi są zatrudniani przez nas.

Jak wygląda nasz proces selekcji i kształcenia Developerów, z którego jesteśmy dumni?
1.  Wstępna selekcja

Na tym etapie szukamy tych, którzy stawiają pierwsze kroki w programowaniu, są nim zainteresowani – ludzi z potencjałem, w który warto zainwestować. Zaczynamy od testu online, którym weryfikujemy predyspozycje, motywację i umiejętność logicznego myślenia.

Następnie rozmowy z kandydatami przeprowadzają nasi specjaliści IT i psycholog. Chętnych jest wielu, jednak do kolejnego etapu przechodzi tylko 30% z nich.

2. Basen

Choć nazwa tego etapu kojarzy się z relaksem, to jest on wypełniony intensywną nauką o różnych obszarach IT. Basen umożliwia wybór osób utalentowanych i zmotywowanych, które w ciągu 6 miesięcy naszego programu przygotujemy do pracy jako programista.

Jak ekstremalnie wymagający jest ten miesiąc pokazują liczby: do C_school przechodzi 25% uczestników Basenu.

3. C_school

Ten poziom naszego programu jest kluczowy – przez 9 miesięcy pracujemy z kandydatami, by wznieść ich umiejętności programowania na poziom poszukiwany przez firmy. Uczymy ich technologii, sprawdzamy możliwości i rozwijamy kompetencje miękkie, przygotowując przyszłych developerów do efektywnej pracy w zespołach.

Ukończyć C_school mogą tylko ci, których umiejętności jesteśmy w 100% pewni. Jedynie 1% wszystkich kandydatów zatrudniamy w Connectis. W ten sposób nieustannie rozbudowujemy nasz zespół. W chwili obecnej na naszym pokładzie mamy 550 ekspertów IT, z których część jest absolwentami C_school, gotowych do pracy w ramach C_outsourcingu specjalistów IT, jak i C_team as a Service.

Wesprzyj swój projekt naszymi programistami

Administratorem danych osobowych jest Connectis Sp. z o.o., dane przetwarzane są w celu kontaktu z osobą składającą zapytanie oraz w przypadku odzielnej zgody w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych prawo żądania usunięcia danych, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia udzielonych zgód oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Connectis Sp. z o.o., Chmielna 71, 00-801 Warszawa, e-mail: office.pl@connectis.pl (dalej jako "Connectis" lub „spółka”). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@connectis.pl oraz adresu korespondencyjnego administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym/w związku ze złożeniem zapytania drogą mailową będą przetwarzane w celu kontaktu z osobą składającą zapytanie rozumianego jako uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)). W przypadku wyrażenia zgody, dane będą dodatkowo przetwarzane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego od zakończenia korespondencji. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną , dane przetwarzane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, projektowanie i utrzymanie strony internetowej, obsługi poczty elektronicznej, usług prawnych, doradczych, marketingowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych dodatkowo są dostawcy technologii wykorzystywanych przez Stronę www. Informujemy, że może zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z możliwością prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO), prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO), w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez przesłanie stosownej informacji na iod@connectis.pl. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, telefonicznie: (22) 531 03 00. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

Dziękujemy za przesłanie formularza. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.