Współpracując z nami wiesz, co się dzieje w projekcie w każdym momencie
Dzięki aplikacji C_cloud bez problemów zarządzasz procesem współpracy w ramach naszych modeli – Team as a Service oraz Outsourcing Specjalistów IT.

C_cloud - przejrzystość w projekcie

Zarządzasz, monitorujesz, rozliczasz

Wszystkie informacje, których potrzebujesz podczas trwania naszej współpracy, znajdziesz w tej aplikacji. Nie czekasz na maila lub telefon – na ekranie widzisz, nad czym pracuje każdy specjalista, ile czasu poświęcił na zadanie, na jakim jest etapie z realizacją.

Informacje, które zapewniają spokój

Rozumiemy, jak ważna jest wiedza o tym, co się dzieje w projekcie – brak informacji wzbudza zaniepokojenie. Dlatego stworzyliśmy aplikację, która zapewnia naszym Klientom pełną kontrolę nad projektem: od wyboru specjalistów do projektu, po monitoring postępów prac i ich rozliczenie.

Decydujesz i dostosowujesz

Jeśli uznasz, że projekt wymaga większego zespołu, sam wybierzesz, kto do niego dołączy, bo w aplikacji masz dostęp do bazy naszych specjalistów. System działa też w drugą stronę – pozwala na zmniejszenie liczby deweloperów realizujących dla Ciebie zadania w zależności od aktualnego zakresu prac.

Kto, kiedy, ile czasu

W aplikacji C_cloud widzisz jak pracuje każdy członek Twojego zespołu, zarówno w modelu Team as a Service, jak i w Outsourcingu Specjalistów IT. Dzięki temu w każdym momencie wiesz, na jakim etapie jest projekt.

Rozliczanie bez zbędnych formalności

Przejrzystość aplikacji dotyczy również kosztów projektu. Otrzymujesz raport czasu pracy, a rozliczenie następuje w oparciu o jego akceptację.

Tracking

Competitive Advantage

Budując Connectis postawiliśmy przed sobą zadanie, by technologia była napędzana wartościami, potrzebami i ambicjami ludzi, którzy tworzą dzisiejszą rzeczywistość.

Jak przebiega współpraca z aplikacją C_cloud

Rozpoczynamy współpracę
01

Gdy już omówimy dokładnie projekt, ustalimy potrzeby i cele, dobierzemy model współpracy, utworzymy dla Ciebie konto w aplikacji C_cloud.

Wybierasz specjalistów
02

Dzięki aplikacji masz dostęp do bazy naszych specjalistów. Przedstawimy nasze rekomendacje i pomożemy Ci wybrać, którzy z nich wzmocnią Twój zespół lub z których stworzysz nowy.

Monitorujesz
03

Na bieżąco kontrolujesz pracę deweloperów, postępy w projekcie i podejmujesz decyzje o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczebności zespołu.

Otrzymujesz rozliczenie
04

Na koniec każdego okresu rozliczeniowego otrzymujesz raport czasu pracy naszych specjalistów. Po jego akceptacji rozliczamy się bez zbędnych formalności.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa C_cloud w praktyce, napisz do nas – zaprezentujemy Ci możliwości tej aplikacji

Administratorem danych osobowych jest Connectis Sp. z o.o., dane przetwarzane są w celu kontaktu z osobą składającą zapytanie oraz w przypadku odzielnej zgody w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych prawo żądania usunięcia danych, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia udzielonych zgód oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Connectis Sp. z o.o., Chmielna 71, 00-801 Warszawa, e-mail: office.pl@connectis.pl (dalej jako "Connectis" lub „spółka”). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@connectis.pl oraz adresu korespondencyjnego administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym/w związku ze złożeniem zapytania drogą mailową będą przetwarzane w celu kontaktu z osobą składającą zapytanie rozumianego jako uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)). W przypadku wyrażenia zgody, dane będą dodatkowo przetwarzane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego od zakończenia korespondencji. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną , dane przetwarzane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, projektowanie i utrzymanie strony internetowej, obsługi poczty elektronicznej, usług prawnych, doradczych, marketingowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych dodatkowo są dostawcy technologii wykorzystywanych przez Stronę www. Informujemy, że może zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z możliwością prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO), prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO), w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez przesłanie stosownej informacji na iod@connectis.pl. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, telefonicznie: (22) 531 03 00. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

Dziękujemy za przesłanie formularza. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Znajdziesz tu coś dla siebie

Piszemy nie tylko kod. Przygotowujemy raporty branżowe, a także artykuły, które pokazują nasze spojrzenie na ważne w Twojej i naszej pracy kwestie. C_blog to świetne miejsce do dzielenia się doświadczeniem i opiniami. Liczymy też na Twoje!